Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek (Martinská, Uhelný trh)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulicích Martinská a Uhelný trh (033/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Martinská, Uhelný trh a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném umístění výkopů a zařízení staveniště k provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Martinská před č. 1, 2, 4, v době od 12.3.2012 do 17.4.2012
Martinská před č. 1, 3, 5, Uhelný trh 10, 11, v době od 18.4.2012 do 27.5.2012
Uhelný trh před č. 8, 9, 10, v době od 28.5.2012 do 11.6.2012
s možností změn v případě zkrácení termínu k provádění prací v jednotlivých etapách.
V době od 12.3. do 27.5.2012 bude ulice Martinská neprůjezdná.
Současně zůstává umístěno zařízení staveniště Na Perštýně před č. 6 a 8.

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístupy do objektů zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 29.2.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 29.2.2012