Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek (Národní)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulici Národní (036/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Národní a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném umístění výkopů a zařízení staveniště k provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Národní, před domy se sudými č. 26 - 32, v době od 7.3.2012 do 17.4.2012
Národní, před domy se sudými č. 34 - 38, v době od 18.4.2012 do 18.5.2012

s možností změny v případě zkrácení termínu při provádění prací v jednotlivých etapách.

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístupy do objektů a průjezdnost ulic zůstanou zachovány.


Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.2.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.2.2012