Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturních akcí v rámci programu MČ Praha 1 „Sousedská setkání“ (Betlémské nám., Na Kampě)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturních akcí v rámci programu MČ Praha 1 „Sousedská setkání“ - zabijačky na území MČ Praha 1 :

Místo konání : Betlémské nám. č.3, chodník
Termín a čas konání akce : 10.02.2012
11:00 – 17:00 hod.

Místo konání : Na Kampě č.6 -7, pěší zóna
Termín a čas konání akce : 11.02.2012
11:00 – 17:00 hod.

Odpovědná osoba : - Ing. Pavol Škrak, člen RMČ Praha 1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1,
PSČ 110 00
telefon: 221 097 185
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 07.02.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 07.02.2012