Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků, ke kterému dojde v nejbližší době z důvodu zajištění smutečního průvodu, bohoslužby, průjezdu kolon, bezpečnosti osob a státního pohřbu pana Václava Havla

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků, ke kterému dojde v nejbližší době z důvodu zajištění smutečního průvodu, bohoslužby, průjezdu kolon, bezpečnosti osob a státního pohřbu pana prezidenta Václava Havla v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

od Út 20.12.2011 20:00 hodin do Pá 23.12.2011 15:00 hodin

Na Opyši: celý úsek vozovky u vjezdu z ulice Pod Bruskou

Pohořelec: v celém rozsahu

Loretánské nám.: pravá a levá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny

Loretánská: v celém rozsahu

Hradčanské nám.: v celém rozsahu

Zábranové plůtky: v délce 500 m

Žadatel: Michal Parašín, tel. č.: +420 606 734 043
Správa Pražského hradu
119 08 Praha 1 – Hrad
Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 19.12.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 19.12.2011