Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Ruska (Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Hradčanské nám., Malé nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní pracovní návštěvy prezidenta Ruska v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

St 07.12.2011 16:00 – 23:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky č. 1 – 12

Čt 08.12.2011 07:00 – 16:00 hodin
Pohořelec: v celém rozsahu

Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny levá strana vozovky ve směru jízdy k Loretě v délce 15 m

Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.

Hradčanské nám.: v celém rozsahu

Náhradní bezplatné parkování bude zajištěno v lokalitě Loretánského nám. č. 6, Praha 1 (spodní část Loretánského nám., pod budovou MZV ČR)

Čt 08.12.2011 13:30 – 19:00 hodin
Malé nám.: pravá strana vozovky od Staroměstského nám. po ul. U radnice

Žadatelé: M. Parašín, tel. č.: +420 606 734 043
Správa Pražského hradu
119 08 Praha 1 – Hrad

M. Blahovec, tel. č.: +420 604 240 377
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Nádražní ul. č. 16
P.O.BOX 6
150 05 Praha 5
Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 30.11.2011


Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 30.11.2011