Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vánoční trhy a rozšířený prodej na tržištích, lokality pro prodej vánočních kaprů a stromků na území Městské části Praha 1 v roce 2011

 Vánoční trhy:

lokalita

termín

Králodvorská
u zadního vchodu OD Kotva

12.11.2011 – 31.12.2011

Malostranské trhy
Malostranské nám. na parkovišti

01.12.2011 – 31.12.2011

Na Kampě

04.12.2011 -  05.12.2011

Nám. Republiky Prostor před Celnicí

25.11.2011 – 24.12.2011

Nám. Republiky Prostor před Palladiem

25.11.2011 – 29.12.2011

OD KOTVA vchod z nám. Republiky

24.11.2011 – 24.12.2011

Staroměstské nám.

26.11.2011 – 01.01.2012

Václavské nám.

26.11.2011 – 08.01.2012

 Prodej vánočních kaprů:

lokalita

termín

Havlíčkova  u č.4/1025

20.12.2011 – 23.12.2011

Karmelitská u č.30/270

20.12.2011 – 23.12.2011  

Národní   u č.17/981

20.12.2011 – 23.12.2011  

Na Poříčí  u č.27/1066

20.12.2011 – 23.12.2011

Spálená   u č.53/110

20.12.2011 – 23.12.2011

OD KOTVA vchod z nám. Republiky

20.12.2011 – 23.12.2011

 Prodej kaprů v rámci tržišť a Vánočních trhů:

Lokalita

Termín

Havelské tržiště

20.12.2011 – 23.12.2011

 Prodej vánočních stromků a jmelí:

lokalita

termín

Havlíčkova u Masarykova nádr.

07.12.2011 – 22.12.2011

Jungmannovo nám. u výstupu z metra

14.12.2011 – 23.12.2011  

Národní u č.26/63

16.12.2011 – 23.12.2011

    
Zpracoval: Lukáš Stejskal, l. 373
Pavel Krofta, l. 367

V Praze dne 23.11.2011