Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce OD Kotva “Vánoce v Kotvě“ (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce OD Kotva “Vánoce v Kotvě“ s doprovodným kulturním programem (písně, lití olova, lodičky, apod.) na území MČ Praha 1 :

Místo konání : nám. Republiky č.8, č.p.656, chodník před OD KOTVA
Termín a čas konání akce : 27/11/2011 - 23/12/2011 08:00 – 20:00 hod.

Odpovědná osoba: MgA. Barbora Jurkovičová; telefon: 603 423 626
MARKLAND Kotva, a.s.
Revoluční 1/655, Praha 1, PSČ 110 00
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 14.11.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 14.11.2011