Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek (Mikulandská, Ostrovní )

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulici Mikulandská (771/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Mikulandská, Ostrovní a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném umístění výkopů a zařízení staveniště z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Mikulandská před č. 1 - 12, v době od 16.11.2011 do 30.11.2011, postupně, Ostrovní před č. 28, 30, v době od 1.12.2011 do 13.12.2011.

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístup do objektů a průjezdnost ulic zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 10.11.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 10.11.2011