Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu probíhající akce “Úprava komunikací na Starém Městě“ (Anenské nám., Jilská , Zlatá, Mariánské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Anenské nám., Jilská , Zlatá, Mariánské nám. a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o probíhající akci “Úprava komunikací na Starém Městě“ a o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu záborů pro zařízení stavenišť pro tuto akci.
O akci jsme Vás již informovali v souvislosti s rekonstrukcí povrchů v Karlově a Jilské ulici.

Práce budou probíhat do 15.12.2011

Zábory jsou umístěny na vozovkách při zachování jejich průjezdnosti. Došlo k dočasnému omezení parkovacích míst.

Žadatel: DAP. a.s.
Sarajevská 1498/17
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Ondrášek, tel.: 222 560 202
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 7.11.2011 vedoucí odboru