Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce „Jedeme za Světluškou“ v rámci veřejné sbírky (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce „Jedeme za Světluškou“ v rámci veřejné sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým, s pořádáním akce na území MČ Praha 1 v lokalitě :

Lokalita : nám. Republiky, pěší zóna před OC Palladium
Termín :
akce 09.11.2011 12:30 – 17:30 hod.

Odpovědná osoba: A. Kratochvilová; telefon: 737 448 298
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 03.11.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 03.11.2011