Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění výkopu pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Opatovická, V Jirchářích, Voršilská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulic Opatovická, V Jirchářích a Voršilská (762/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Opatovická, V Jirchářích, Voršilská a přilehlých dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice Opatovická v úseku mezi ulicemi Ostrovní a V Jirchářích z důvodu umístění výkopu pro výměnu potrubí vodovodního řadu. Současně bude ulice V Jirchářích v úseku mezi ulicemi Voršilská a Opatovická slepá, s obousměrným provozem a v ulicích Voršilská a Opatovická dojde k omezení parkovacích kapacit.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

Opatovická před č. 19 a 28 v době od 9.11.2011 do 15.11.2011.

Zábor stavby částečně omezí parkovací kapacity v uvedené oblasti, přístup do objektů a průjezdnost ostatních ulic (kromě uzavřené části ulice Opatovické) zůstane zachována.

Tato etapa prací navazuje na předcházející, o kterých Vám informace byly poskytnuty již dříve.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 1.11.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 1.11.2011