Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění instalace a následně demontáže vánočního osvětlení (Pařížská a Václavské náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1 (748/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pařížská a Václavské náměstí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění instalace a následně demontáže vánočního osvětlení a průjezdu dopravního prostředku s vánočním stromem Pařížskou ulicí.
Komunikace budou v této době průjezdné, s úplným omezením parkovacích kapacit.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pařížská (od ul. Bílkova k ul. Široká) 20.11.2011 (od 22.00) – 22.11.2011 (do 06.00)
12.2.2012 (od 22.00) – 15.2.2012 (do 06.00)
Pařížská (od ul. Široká ke Staroměstskému nám.) 22.11.2011 (od 07.00) – 24.11.2011 (do 06.00)
12.2.2012 (od 22.00) – 15.2.2012 (do 06.00)
Václavské náměstí (od ul. Jindřišská k ul. Na Příkopě) 20.11.2011 (od 22.00) – 22.11.2011 (do 06.00)
12.2.2012 (od 22.00) – 15.2.2012 (do 06.00)
Václavské náměstí (od ul. 28. října k ul. Vodičkova) 22.11.2011 (od 07.00) – 24.11.2011 (do 06.00)
12.2.2012 (od 22.00) – 15.2.2012 (do 06.00)
Průjezd transportu s vánočním stromem proběhne v Pařížské ulici od ul. 17. listopadu
po Staroměstské náměstí v době 21.11.2011 (od 21.00 hod.) – 22.11.2011 (do 06.00 hod.)


Žadatel (osvětlení): ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Odpovědná osoba: Arnošt Brdek, tel.: 606 733 454

Žadatel (vánoční strom): TAIKO, a.s.
Strakonická 2860/4
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Mgr. Karel Žrout, tel.: 602 763 719Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 27.10.2011


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 27.10.2011