Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu (Opatovická)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Opatovická (761/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Opatovická a přilehlých dovolte, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice kvůli umístění výkopů a zařízení staveniště z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

Opatovická před č. 19 a 21 v době od 1.11.2011 do 8.11.2011.
Zábor stavby částečně omezí parkovací kapacity v uvedené oblasti, přístup do objektů
a průjezdnost ulice zůstane zachována.

Tato etapa prací navazuje na dřívější, o kterých jsme Vám již informace poskytli.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 31.10.2011


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 31.10.2011