Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu rekonstrukce povrchů komunikací (Karlova, Jilská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Karlova, Jilská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce povrchů komunikací.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
28.10.2011 – 5.12.2011

V ulici:
Karlova, Jilská

Rekonstrukce bude prováděna postupně a to chodníky i vozovky, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: 1) Karlova od křižovatky s Liliovou po Křižovnickou 2) Karlova od křižovatky s Husovou po Seminářskou 3) Karlova od Křižovatky s Jilskou po Husovu, 4) Karlova od křižovatky s Jilskou po Malé nám., 5) Jilská od Zlaté po Jalovcovou

Termín: 1) 28.10.2011 – 15.11.2011, 2) 2.11.2011 – 15.11.2011, 3) 10.11.2011 – 5.12.2011, 4) 16.11.2011 – 27.11.2011, 5) 7.11.2011 – 22.11.2011,
Objížďka se nenařizuje


Žadatel: DAP. a.s.
Sarajevská 1498/17
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Ondrášek, tel.: 222 560 202

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 26.10.2011 vedoucí odboru