Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění mobilního jeřábu (Václavské náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem demontáže věžového jeřábu v Praze 1 v lokalitách ulic:

21.10.2011 – 23.10.2011

Václavské náměstí 3 - 11, Praha 1

Žadatel : UNISTAV a.s.
Brno, Příkop 6, okres Brno - město
IČ: 005 31 766
Odpovědná osoba: Ing. Karel Broušek
tel.: 604 222 146
Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP
Dne : 10.10.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 10.10.2011