Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “3.pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ (Haštalská, Kozí, U Obecního dvora)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “3.pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ s doprovodným kulturním programem a s příležitostným prodejem na území MČ Praha 1 :

Místo konání : Haštalská, Kozí, U Obecního dvora
Termín a čas konání akce : 15/10/2011 10:00 – 18:00 hod. 
Více informací o akci najdete v tématické sekci Kultura >>> ZDE <<<

SNÍŽENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST

Haštalská
15/10/2011 od 08:00 do 19:00 hod.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Lokalita : Haštalská č.5, čp. 793 – vozovka

Objízdná trasa : není

Důvod : kulturní akce “3.pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“

Termín : 15/10/2011 od 08:00 do 19:00 hod.

Odpovědná osoba : - Ing. P. Škrak; p. Pištora
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00
telefon: 221 097 185
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 07.10.2011

Schválil : Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 07.10.2011