Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání hudebního vystoupení Žesťového kvintetu Ústřední hudby AČR (Vodičkova č.6)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání hudební vystoupení Žesťového kvintetu Ústřední hudby AČR v rámci charitativní akce pořádané v prostorách Mama Coffee na území MČ Prahy 1 :

Místo konání akce : Vodičkova č.6, č.p. 674, chodník
Termín a čas akce :
- akce 11/10/2011 12:00 – 12:30 hod.; 14:00 – 14:30 hod.

Žadatel:
Odpovědná osoba: Jan Dominik; telefon: 774 377 003
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7, Praha 4, PSČ 140 00
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 06.10.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 06.10.2011