Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání sportovně společenské akce „Běh kancelářských krys“ (Ovocný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání sportovně společenské akce „Běh kancelářských krys“ za účasti reprezentantů jednotlivých firem a institucí s doprovodným kulturním programem na území MČ Praha 1 :

Lokalita : Ovocný trh č.7 až 9
Platnost : 08/10/2011
Charakter : Kulturní akce – zázemí pro akci s doprovodným programem

Trasa závodu: Ovocný trh, Celetná, Na Příkopě, Havířská
Platnost : 08/10/2011

Čas. vymez. : akce – 14:00 – 16:00 hod.

Odpovědná osoba : - P. Cingl
EXUPERY, s.r.o., Dělnická 34, Praha 7, PSČ 170 00
telefon: 25125362
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 03.10.2011

Schválil : Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 03.10.2011