Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce „Bílá pastelka“ zaměřené na pomoc zrakově postiženým (Václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce „Bílá pastelka“ zaměřené na pomoc zrakově postiženým (informační stánek) spojené s veřejnou sbírkou pořádané na území MČ Prahy 1 :

Místo konání akce : Václavské nám., chodník ve středovém pruhu náměstí v úrovni ul. Opletalova a Ve Smečkách
Termín a čas: 12/10/2011 08:00 – 19:00 hod.

Odpovědná osoba: Josef Stiborský; Mgr. Jan Frank; telefon: 221 462 462
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Krakovská 1695/21, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 04.10.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 04.10.2011