Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek (Pařížská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Pařížská (686/KE)

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pařížská a okolních, tímto Vás informujeme
o dočasném omezení obvyklého dopravního řešení v této ulici, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek.

Práce na této fázi budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu a budou plynule navazovat na práce zahájené a dříve oznámené:

Pařížská 1, 3, 5, 7, 11, 13, Praha 1
10.10.2011 – 15.11.2011

V uvedené době budou v tomto úseku parkovací kapacity zrušeny, průjezdnost vozovky, průchodnost chodníků a možnosti vstupů do objektů, zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011