Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné vyloučení tramvajového provozu v úseku Senovážné náměstí – Olšanská x J. Želivského (v obou směrech), z důvodu opravy tramvajové tratě v Bolzanově ulici dne 20.10.2011

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací Senovážné nám. - Olšanská x J. Želivského a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném vyloučení tramvajového provozu v úseku Senovážné náměstí – Olšanská x J. Želivského (v obou směrech), z důvodu opravy tramvajové tratě v Bolzanově ulici, dne 20.10.2011 od 20:00 hod. - 21.10.2011 do 4:00 hod. Z tohoto důvodu a ve stejném termínu a čase budou dočasně zřízeny tramvajové zastávky v ulici Dlážděná - 20 m od křižovatky se Senovážným náměstím. Po dobu výluky tramvají bude zavedena náhradní autobusová doprava X9, X55, X58. Průjezd pro automobilovou dopravu zůstane zachován.


Žadatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
IČ : 00005886
Odpovědná osoba: p. Paleček, tel.: 606 609 405Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru