Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné vyloučení tramvajového provozu v úseku Senovážné náměstí – Lazarská x Spálená (pouze v uvedeném směru), z důvodu opravy tramvajové tratě dne 16.10.2011

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací Lazarská, Vodičkova, Senovážné náměstí a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném vyloučení tramvajového provozu v úseku Senovážné náměstí – Lazarská x Spálená (pouze v uvedeném směru), z důvodu opravy tramvajové tratě dne 16.10.2011 od 9:00 hod. do 15:00 hod. Z tohoto důvodu a ve stejném termínu a čase bude dočasně zřízena tramvajová zastávka v ulici Dlážděná - 20 m za křižovatkou se Senovážným náměstím. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Průjezd pro automobilovou dopravu zůstane zachován.


Žadatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
IČ : 00005886
Odpovědná osoba: p. Paleček, tel.: 606 609 405Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru