Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Národní, Perlová)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Národní, Perlová a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat v termínu:
4.10.2011 - 10.10.2011

V ulici:
Národní před č.p. 365/43, Perlová před č.p. 412/1 – 371/5.

Výkopy budou prováděny v chodnících, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 4.10.2011 vedoucí odboru