Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu (Mikulandská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulici Mikulandská (650/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Mikulandská a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném umístění výkopů a zařízení staveniště z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Mikulandská před č. 5, 7, 9, v době od 11.10.2011 do 1.11.2011,
Mikulandská před č. 1, 3, 5, v době od 2.11.2011 do 15.11.2011.

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístup do objektů a průjezdnost ulic zůstanou zachovány.

Na tuto etapu prací bude navazovat další, na výměnu domovních vodovodních přípojek.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.10.2011