Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem opravy střechy (Břehová)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Břehová a blízkého okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem opravy střechy.

Práce budou probíhat v termínu:
8.10.2011

V ulici:
Břehová na střeše domu č.78/7.

Jeřáb bude umístěn na vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupu do objektu.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: Břehová v úseku mezi ulicí 17. Listopadu a Dvořákovým nábřežím.
Platnost: 8.10.2011
Účel: umístění mobilního jeřábu za účelem opravy střechy.
Objížďka se nenařizuje

Žadatel: Kratochvíl střechy s.r.o.
Vranská 956/35
142 00 Praha 4
IČ:27103731
Odpovědná osoba: Markéta Sýkorová, tel.: 261 912 289Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 22.9.2011 vedoucí odboru