Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem instalace chladící jednotky (Haštalská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Haštalská a blízkého okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem instalace chladící jednotky.

Práce budou probíhat v termínu:
8.10.2011

V ulici:
Haštalská v úseku mezi domy č.p. 729/24 – 766/28.

Jeřáb bude umístěn na vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupu do objektů. Vzhledem k nutnosti vyparkování vozidel v trase jeřábu, dojde dne 8.10.201 přechodně k úbytku parkovacích míst v ulici Řásnovka (v úseku mezi Hradební a Haštalskou) a v ulici Haštalské (v úseku od Řásnovky po dům č.p.757/21).

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: Haštalská v úseku mezi č.p. 729/24 – 766/28.
Platnost: 8.10.2011
Účel: umístění mobilního jeřábu za účelem instalace chladící jednotky.
Objízdná trasa: po trase Rybná, Dlouhá, Hradební, Řásnovka, Haštalská


Žadatel: HYDR0KLIMA s.r.o.
Ježkova 14/757
130 00 Praha 3
IČ:26448441
Odpovědná osoba: Kamila Michlová, tel.: 777 791 244



Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 22.9.2011 vedoucí odboru