Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Křižovnické nám., Křižovnická, Novotného lávka, Smetanovo nábřeží, Anenská, Anenské nám., Karlova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Křižovnické nám., Křižovnická, Novotného lávka, Smetanovo nábřeží, Anenská, Anenské nám., Karlova, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
1.10.2011 – 15.11.2011

V ulici:
Křižovnická 191/1, Křižovnické nám. 191/1, 194/1, Novotného lávka 201/1 – 198/13, Smetanovo nábřeží 195/5, 198/1, Anenská 197/1, Anenské nám. 203/1, Karlova 189/2, Smetanovo nábř. 198/1, Praha 1.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících a na pěší zóně, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst na Anenském náměstí..

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 21.9.2011 vedoucí odboru