Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu zabezpečení stavebních prací na výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek (Na Perštýně)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Na Perštýně (640/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Na Perštýně a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení současného dopravního režimu kvůli umístění zařízení staveniště pro zabezpečení stavebních prací na výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek v oblasti Starého Města a Nového Města Prahy 1.

Instalovaný zábor komunikace bude v následujícím rozsahu a termínu:

Na Perštýně 6, 8, v době od 29.9.2011 do 15.9.2012.

V této době bude v uvedeném úseku ulice umístěna ohrada se zařízením staveniště a dojde ke zrušení parkovacích míst v modré zóně.

Průjezdná část vozovky bude mít v nejužším místě šířku 3,3 m a průchodnost chodníků a vstupy do objektů zůstanou zachovány.


Žadatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.9.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.9.2011