Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopu pro raženou kanalizační přípojku v rámci revitalizace Klementina (Platnéřská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Platnéřská a blízkého okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopu pro raženou kanalizační přípojku v rámci revitalizace Klementina.

Práce budou probíhat v termínu:
3.10.2011 – 23.10.2011

V ulici:
Platnéřská naproti domu č.p. 87/7 u křižovatky s Křižovnickou.

Výkop bude prováděn v chodníku i ve vozovce, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku. Vozovka bude v uvedeném období změněna na jednosměrnou v úseku a ve směru od křižovatky s Křižovnickou po Valentinskou. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v Platnéřské ulici před domy č.p. 87/7 a 88/9.

Žadatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495/58
370 04 České Budějovice
Odpovědná osoba: Ing. Jan Šugár, tel.: 606 619 735Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 20.9.2011 vedoucí odboru