Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro obnovu vodovodních řadů (Seminářská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Seminářská a blízkého okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro obnovu vodovodních řadů.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
3.10.2011 – 6.11.2011

V ulici:
Seminářská a v malé části i na Mariánské nám. a v Karlově ulici.

Výkopy budou prováděny v chodnících i ve vozovce, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení několika parkovacích míst na Mariánském náměstí.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: Seminářská od křižovatky s Karlovou ulicí až po Mariánské náměstí
Platnost: 10.10.2011 – 6.11.2011
Účel: umístění výkopů pro obnovu vodovodních řadů
Objížďka se nařizuje po trase – Karlova, Husova


Žadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
(zastoupena Valentin Hradil INVOS – sdružení)
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Valentin Hradil, tel.: 602 610 160Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 14.9.2011 vedoucí odboru