Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu zabezpečení stavebních prací na rekonstrukci tělocvičny školy (Pštrossova)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Pštrossova (648/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pštrossova a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli umístění zařízení staveniště pro zabezpečení stavebních prací na rekonstrukci tělocvičny školy.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

Pštrossova 11, v době od 16.9.2011 do 16.12.2011.

V této době bude v uvedeném úseku ulice umístěna ohrada se zařízením staveniště a dojde ke zrušení parkovacích míst v modré zóně, v délce cca 7 m.

Průchodnost chodníků a vstupy do objektů zůstanou zachovány.

Žadatel: MČ Praha 1, ÚMČ Praha 1, STA OIN
Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Olbrich tel.: 221 097 328Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 15.9.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 15.9.2011