Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Na Perštýně, Národní, Martinská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Na Perštýně, Národní, Martinská, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
16.9.2011 – 26.9.2011

V ulici:
Národní 1987/22–115/24, 1022/27-342/29, Na Perštýně 342/1-345/7, 360/4, Martinská 360/2-417/6, 359/3, Praha 1

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopy chodníku, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 16.9.2011 vedoucí odboru