Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek (V Jirchářích, Opatovická)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulic V Jirchářích a Opatovická (642/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích, Opatovická a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice V Jirchářích a umístění výkopů a zařízení staveniště v ulici Opatovická, z důvodu provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

V Jirchářích před č. 9 - 13, v době od 19.9.2011 do 10.10.2011, Opatovická před č. 19, 21 a 28 v době od 22.9.2011 do 31.10.2011. Uzavírka části ulice V Jirchářích bude v době
od 22.9.2011 do 10.10.2011.

Zábor stavby částečně omezí parkovací kapacity v uvedené oblasti, přístup do objektů a průjezdnost ostatních ulic (kromě uzavřené části V Jirchářích) zůstane zachována.

Tato etapa prací navazuje na dřívější, o kterých jsme Vám již informace poskytli.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281
Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.9.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.9.2011