Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (V Jirchářích)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice V Jirchářích (641/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice V Jirchářích a umístění zařízení staveniště, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

V Jirchářích před č. 9 - 14, v době od 12.9.2011 do 18.9.2011 (prodloužení z důvodu zdržení pracemi na archeologickém průzkumu), v této době bude zábor stavby zasahovat od křižovatky s ul. Opatovická po křižovatku Voršilská. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Opatovická, Křemencova, Myslíkova, Pštrossova, V Jirchářích a Opatovická, Ostrovní, Voršilská, V Jirchářích, se znemožněním vjezdu do objektů.

Na tuto etapu teprve bude navazovat další, pro realizaci domovních vodovodních přípojek, která měla v souvislosti s naší informací, kterou jsme Vám již poskytli.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.9.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.9.2011