Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Karlova, Husova, Jalovcová, Řetězová, Jilská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Karlova, Husova, Jalovcová, Řetězová, Jilská, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
19.9.2011 – 1.11.2011

V ulici:
Karlova před č.p. 223/26–156/34, 154/17 – 146/23, 230/36 – 147/44, 149/21, Husova pře č.p. 226/13–156/21, 243/11, 154/16 – 160/23, 232/10- 230/14, 157/18, Jalovcová před č.p. 147/5-232/1, Jilská před č.p. 235/7-147/9, Řetězová před č.p.224/7 – 226/11, 244/10.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopy vozovky a chodníku, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: ulice Jalovcová v úseku od č.p.235/2 po křižovatku s Jilskou
Termín: 28.9.2011 – 1.10.2011
Objížďka se nenařizuje

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 8.9.2011 vedoucí odboru