Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy předsedů parlamentů zemí V4 (Tržiště)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy předsedů parlamentů zemí V4 v Praze 1 v níže uvedené lokalitě ulice:

od Čt 15.09.2011 07:00 hodin do Pá 16.09.2011 10:00 hodin

Tržiště: pravá strana vozovky od začátku domu č. 11
po vyhrazené stání vozidla č. O 1

Žadatel: PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
KANCELÁŘ SENÁTU
Valdštejnské nám. č. 17/4
Odbor protokolu
118 01 Praha 1
(pí. Alexandra Míková, tel. č.: +420 257 072 759)Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 07.09.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 07.09.2011