Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce „Den, kdy září Světlušky“ v rámci 9.ročníku celonárodní charitativní sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým (Na příkopě)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce „Den, kdy září Světlušky“ v rámci 9.ročníku celonárodní charitativní sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým, s pořádáním na území MČ Praha 1 v lokalitě :

Lokalita : Na příkopě, pěší zóna v úrovni ul. Havířská

Termín :
akce 07.09.2011 09:00 – 21:00 hod.

Odpovědná osoba: Blanka Hráchová; telefon: 221 551 213
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 25.08.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 25.08.2011