Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění zařízení staveniště – ohrady (Panská ul.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění ZS – ohrady za účelem stavby Panská 2 v Praze 1 v lokalitě:

Panská 2

Termín: 01.09.2011 – 23.12.2011

Žadatel : KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.
Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00
IČ: 497 02 190
Odpovědná osoba: Ing. Jakub Jann, tel.: 725 839 835, 226 211 311Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP
Dne : 8. 8. 2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 8. 8. 2011