Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasná uzavírka a umístění zařízení staveniště, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (V Jirchářích)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice V Jirchářích a umístění zařízení staveniště, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu: 

V Jirchářích před č. 9 - 14, v době od 22.8.2011 do 11.9.2011
v této době bude zábor stavby zasahovat od křižovatky s ul. Opatovická po křižovatku Voršilská. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Opatovická, Křemencova, Myslíkova, Pštrossova, V Jirchářích a Opatovická, Ostrovní, Voršilská, V Jirchářích, se znemožněním vjezdu do objektů. 

Prodloužení původního termínu, o kterém jsme Vás informovali vychází ze skutečnosti, že v místě provádění výkopových prací byly objeveny významné archeologické nálezy.
Stávající prodloužení proto nemusí být konečné a bude navazovat na dokončení archeologického průzkumu.
Na tuto etapu teprve bude navazovat další, pro realizaci domovních vodovodních přípojek, která měla v souvislosti s naší informací, kterou jsme Vám již poskytli, proběhnout v době od 22.8.2011 do 9.9.2011 – tento termín se tímto ruší.


Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281 Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 10.8.2011 

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 10.8.2011