Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasná uzavírka a umístění zařízení staveniště, z důvodu provádění výkopů pro výměnu domovních vodovodních přípojek (V Jirchářích)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce části ulice V Jirchářích a umístění zařízení staveniště, z důvodu provádění výkopů pro výměnu domovních vodovodních přípojek. 

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:
V Jirchářích před č. 9 - 14, v době od 22.8.2011 do 9.9.2011. 


V této době bude zábor stavby zasahovat do křižovatky s ul. Opatovická, úsek po křižovatku s ul. Voršilská bude neprůjezdný avšak od ulice Voršilská do něj bude umožněn vjezd jako do slepé ulice. Úsek ulice Voršilská mezi křižovatkami s ulicemi V Jirchářích a Ostrovní bude s obousměrným provozem, od ulice Ostrovní jako slepá ulice.
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Opatovická, Křemencova, Myslíkova, Pštrossova, V Jirchářích a Opatovická, Ostrovní, Voršilská, V Jirchářích a nebude vyznačena.

Tato etapa navazuje na předchozí, při které byl budován vodovodní řad.


Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.8.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 3.8.2011