Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Informace o dopravních omezeních v souvislosti s opravou povrchu vozovky v křižovatce Bulhar


Informace o dopravních omezeních v souvislosti s opravou povrchu vozovky v křižovatce Bulhar

Z důvodu opravy povrchu vozovky v křižovatce Bulhar na hranicích Prahy 1, 3 a 8 budou uzavřeny některé části této křižovatky:

• jízdní pás pro jízdu z ul. Seifertovy nebo Husitské směr Hybernská, Pankrác
• rampa z Wilsonovy ul. ze směru od Holešovic do křižovatky Bulhar
• rampa z Wilsonovy ul. ze směru od Hlavního nádraží do křižovatky Bulhar směr Hybernská

Vzhledem k rozsahu prací a požadavku na maximální kvalitu budou prováděny práce v celém rozsahu v jedné etapě, která potrvá od pátku 5.8.2011 od 11 h do neděle 7.8.2011 do 18 h.

Objízdné trasy pro jednotlivé pohyby v křižovatce Bulhar jsou následující:

• jízda ze Seifertovy směrem do Hybernské - Seifertova, Husitská, Trocnovská, Prvního pluku, Křižíkova, Na Florenci, Havlíčkova
• jízda ze Seifertovy na Wilsonovu směrem na Pankrác - Seifertova, Italská, Vinohradská, Mezibranská
• jízda ze Seifertovy na Wilsonovu směr Václavské nám. - Seifertova, Wilsonova (směr Holešovice), Ke Štvanici, Těšnovský tunel, Holbova, Klimentská, Wilsonova (směr Václavské nám.)
• jízda z Wilsonovy od Holešovic směr Žižkov - Hlávkův most, Klimentská, Holbova, Těšnovský tunel, Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního pluku, Trocnovská, Husitská
• jízda z Wilsonovy od Holešovic směr centrum - trasa určena prakticky pouze pro dopravní obsluhu, protože oblast centra je silně neprůjezdná díky jiným dopravním opatřením - Wilsonova, Politických vězňů, Opletalova, Senovážné nám.
• jízda z Hybernské směr Holešovice - Husitská, Trocnovská, Prvního pluku, Křižíkova, Ke Štvanici, Wilsonova
• jízda z Wilsonovy od I.P.Pavlova směr centrum - trasa určena prakticky pouze pro dopravní obsluhu, protože oblast centra je silně neprůjezdná díky jiným dopravním opatřením - sjezdová rampa na křižovatku Bulhar, propojovací komunikace mezi sjezdnovou a výjezdovou rampou na křižovatce Bulhar, Wilsonova (směr I.P.Pavlova), Politických vězňů, Opletalova, Senovážné nám.

Objízdné trasy budou na komunikacích vyznačeny.

Práce se nedotknou provozu MHD.

Investor: TSK hl.m.Prahy
Odpovědný pracovník: Ing. Čzech, tel. 222 232 458

Dodavatel: DAP. a.s.
Odpovědný pracovník : Mgr. Ondrášek, tel. 222 560 202

Doba uzavírky : od pátku 5.8.2011 od 11 h do neděle 7.8.2011 do 18 h.

Odpovědný pracovník za odbor dopravy MHMP : Ing. Malý, telefon 737 213 257