Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce – galakoncertu „Tribute to Tony Bennett“, „Posta swingu“ s doprovodným kulturním a hudebním programem (Staroměstské nám., pěší zóna)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce – galakoncertu „Tribute to Tony Bennett“, „Posta swingu“ s doprovodným kulturním a hudebním programem pořádané na území MČ Prahy 1 :

Místo konání akce : Staroměstské nám., pěší zóna
Termín a čas akce : akce 23/07/2011 20:00 – 22:00 hod.

Žadatel:
Odpovědná osoba:
Mgr. František Cipro; telefon : 236 002 512
Petr Hozman.; telefon : 734 383 676
Hlavní město Praha
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 13.07.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 13.07.2011