Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzávěry ulice Soukenická z důvodu montáže věžového jeřábu pro stavbu (Soukenická)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzávěry ulice Soukenická z důvodu montáže věžového jeřábu pro stavbu Soukenická 25 v Praze 1:

Uzavírka: Soukenická 29 - 25

16.07.2011 – 17.07.2011

Práce budou probíhat od 16.7.2011 od 7:00 hod. V případě, že úplné dokončení stavby věžového jeřábu a demontáže kolového jeřábu nebude možno stihnout tak, aby ve 22:00 hod dne 16.6.2011 byl zcela ukončen zábor veřejného prostranství, budou práce ukončeny v 19:00 hod. V tomto případě bude uzavírka ul. Soukenická až do 17.7.2011, kdy budou dokončovací práce započaty v 7:00 hod a úplné dokončení a odstranění záboru a veškerého dopravního opatření bude nejpozději ve 14:00 hod.

Objížďka bude vedena přes: Petrské náměstí – Petrská – Stárkova – Klimentská – Holbova – nábř. Ludvíka Svobody – Nové mlýny – Lannova – Revoluční – Soukenická (zobousměrněna).
Náhradní parkovací stání za zabraná rezidentní stání budou na Petrském náměstí (proti Petrské nám. 1 a 2, středová část náměstí v místě původní návštěvnické zóny).

Odpovědný: Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ: 000 14 915
Odpovědná osoba: Alena Blechová, tel.: 602 386 276Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP
Dne : 1.7.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 1.7.2011