Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

INFORMACE o dopravních omezeních na komunikacích hl. m. Prahy v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati na Smetanově a Masarykově nábřeží a v Křížovnické ulici

Informace o dopravních omezeních na komunikacích hl.m. Prahy v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati na Smetanově a Masarykově nábřeží a v Křížovnické ulici

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na Smetanově a Masarykově nábřeží v Praze 1 budou obě tyto komunikace po dobu letních prázdnin omezeny.

Smetanovo nábřeží a Křížovnická – provoz ve směru nám. J. Palacha – Národní uzavřen od 3.7.2011 do 31.8.2011. Provoz v 1 jízdním pruhu ve směru od Divadelní k nám. J. Palacha bude zachován od 3.7.2011 do 10.8.2011.

Ulice Křížovnická bude v obou směrech zcela uzavřena v termínu od 11.8.2011 do 31.8.2011

Masarykovo nábřeží – v úseku Divadelní - Myslíkova bude uzavřeno od 3.7.2011 do 7.8.2011. Provoz ve směru Myslíkova – Divadelní bude zachován v 1 jízdním pruhu. V době od 8.8.2011 do 31.8.2011 budou probíhat práce pouze na kolejích a provoz bude umožněn obousměrně v úseku Divadelní – Myslíkova.

Omezení v úseku u Národního divadla (provoz jednosměrně pouze směrem k Myslíkově ul.) bude pokračovat i po skončení této akce.

Omezení provozu MHD je popsáno na samostatných letáčcích vydaných DP a.s., jedná se o změnu vedení všech tramvajových linek jedoucích po Smetanově a Masarykově nábřeží:
- vždy bude zajištěna dopravní obsluha všech přilehlých objektů
- termíny – platná data naleznete v tiskové zprávě (možný rozdíl oproti schématům)

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.   
Zastoupený: Inženýring dopravních staveb a.s.

Odpovědný pracovník : Ing. Tožička, telefon 728 823 305

Doba uzavírky : 3.7.2011 – 31.8.2011 (podrobnější členění viz výše)

Dopravní opatření v provozu MHD: odklony linek, informace na letácích DP
nebo tel. 296191817


Odpovědný pracovník za odbor dopravy MHMP : Ing. Malý, telefon 737 213 257 Informace o stavbě

Rekonstrukce tramvajové trati Mánes a Smetanovo nábřeží (Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Křížovnická)

Základní údaje
Úsek stavby : Křižovnická, Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží
Místo stavby : Praha 1
Katastrální území : Nové Město, Staré Město
Investor : DP hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring : INŽ a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2
Zhotovitel stavby : EUROVIA CS a.s., K Hájům 946, Praha 5
Projektant : Metroprojekt Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2
Lhůta výstavby : cca 2 měsíce
Termíny realizace : zahájení 3.7.2011
dokončení 31.8.2011
Zprovoznění

Předpokládané stavební náklady :

1. úsek Smetanovo nábř. 1.9.2011
2. úsek Křižovnická 1.9.2011
3. úsek Masarykovo nábř. – předpoklad 15.12.2011 (odvislé
od dokončení TT podél Národního divadla (ND) – stavba „Rekonstrukce technologických tunelů“, investor ND

80 mil. Kč

Předmět stavby
- rekonstrukce tramvajové trati na Masarykově nábřeží v úseku ul. Myslíkova
až ul. Divadelní v délce 400 m dvoukolejně včetně příslušenství (trolejové vedení, dráhově kabely, odvodnění trati, elektrické polarizované drenáže, tramvajové nástupiště vč. zastávkového označníku)
- rekonstrukce tramvajové trati na Smetanově nábřeží od ul. Národní po ul. K. Světlé v délce 335 m dvoukolejně vč. příslušenství (trolejové vedení, dráhové kabely, odvodnění TT, tramvajové nástupiště vč. zastávkového označníku)
- rekonstrukce tramvajové trati v ul. Křižovnické v úseku od kostela Sv.Fr. z Assisi
po ul. Kaprova v délce 250 m dvoukolejně vč. příslušenství (trolejové vedení, dráhové kabely, odvodnění TT, 2 tramvajová nástupiště vč. zastávkových označníků).

Na všech 4 nástupištích bude osazen nový typ integrovaného zastávkového označníku ZIO X5. Ke všem nástupištím bude vybudován bezbariérový přístup (rampy), rovněž tak i na všech přechodech vedoucích k nástupištím. Nástupiště, rampy i přechody budou opatřeny prvky pro nevidomé a slabozraké (signální a výstražné pásy).

Akce cizích investorů
V době výluky tramvajového provozu budou probíhat v předmětných úsecích rekonstrukce TT i další akce cizích investorů:
- Rekonstrukce technologických tunelů, Masarykovo nábř., investor Národní divadlo
- Revitalizace Klementina, ul. Křižovnická, investor Národní knihovna ČR
- Oprava kabelů VN a NN, Smetanovo nábřeží, investor PRE Distribuce
- Rekonstrukce EPD (elektrická polarizovaná drenáž) a plynovodů Smetanovo nábř.
a ul. Křižovnická, investor PPD


V Praze dne 30.6.2011
Zpracoval: INŽ a.s., odbor 3720

Objízdné trasy v oblasti Starého Města a Malé Strany 03.07.2011 - 10.07.2011

DIO_03-7_10-7_2011_Krizovnicka_prujezdna.pdf - 3356,18 KB

Objízdné trasy v oblasti Starého Města a Malé Strany 11.07.2011 - 10.08.2011

DIO_11-7_10-8_2011_Krizovnicka_prujezdna.pdf - 3343,69 KB

Mapa dopravní situace od 03.07.2011

DIO-souhrn_od_3-7-2011.pdf - 3462,35 KB

Mapa dopravní situace od 08.08.2011

Dopravni_situace_od_8-8-2011.pdf - 3389,16 KB