Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek (Národní)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Národní (388/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Národní a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek.

Současně upozorňujeme, že v průběhu letošního roku budou ze stejných důvodů prováděny práce i v dalších úsecích této ulice.

Práce na této fázi budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

II. Národní 10-24, III. Národní 14, 22-24, Praha 1
II. 7.7. – 12.8.2011, III. 13.8. – 28.8.2011

Na tyto etapy bude navazovat I. etapa: Národní 4 – křižovatka Voršilská, 11.8.–15.9.2011

V uvedené době budou parkovací kapacity v tomto úseku omezeny, průchodnost chodníků a přechodů přes vozovku , vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována. Silniční doprava bude vedena po tramvajovém pásu a v průběhu III. etapy bude možné parkování před č. 16-22.
Omlouváme se, ale možnost zřízení náhradních parkovacích kapacit je v této oblasti MČ Praha 1 vyloučena.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.6.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.6.2011