Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění zařízení staveniště pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek v oblasti Starého Města Prahy 1 (Břehová)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Břehová (425/KE)

Vážení uživatelé pozemní komunikace Břehová a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého dopravního řešení v této ulici, kvůli umístění zařízení staveniště pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek v oblasti Starého Města Prahy 1.

Zábor komunikace bude v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Břehová, před č. 901/10 (úsek mezi ulicí 17. listopadu a Dvořákovým nábřežím), v termínu od 1.7.2011 do 15.11.2011

V uvedené době budou v tomto úseku parkovací kapacity zrušeny, průjezdnost vozovky, průchodnost chodníků a možnosti vstupů do objektů, zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 30.6.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 30.6.2011