Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu (Široká)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Široká (416/KE)

Vážení uživatelé pozemní komunikace Široká a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého dopravního řešení v této ulici, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu.

Práce na této fázi budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:
Široká 12 - 16, Praha 1
18.7.2011 – 23.7.2011

V uvedené době budou v tomto úseku parkovací kapacity zrušeny, průjezdnost vozovky, průchodnost chodníků a možnosti vstupů do objektů, zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 29.6.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 29.6.2011