Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Informace o dopravních omezeních v souvislosti s akcí „Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla“ (Masarykovo nábřeží)

Informace o dopravních omezeních v souvislosti s akcí „Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla“ (převzato z tiskové zprávy DOP MHMP)

V současné době probíhá rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla, která vyžaduje rozsáhlé dopravní omezení na Masarykově nábřeží v úseku podél historické budovy Národního divadla. Uvedený úsek Masarykova nábř. byl v minulých týdnech jednosměrný směrem k Jiráskovu mostu.

V termínu od neděle 12.6.2011 od 02.00 h do soboty do 24.6.2011 do 24.00 h probíhá úplná uzavírka Masarykova nábřeží z důvodu výstavby provizorního přemostění stavební jámy. Termín akce je zvolen tak, aby nedošlo ke kolizi s dalšími velkými akcemi a to AVON pochod (sobota 11.6.2011 od 12.00 h do 15.00 h), Muzejní noc (uzavírka ul. 17. listopadu od 11.6.2011 od 18.00 h do 12.6.2011 do 02.00 h) a po skončení uzavírky navazuje kulturní akce „Pražské ostrovy“ (uzavírka mostu Legií dne 25.6.2011).

Objížďka za uzavřený úsek je po trase most Legií, Vítězná, Zborovská, Dienzenhoferovy sady, Jiráskův most, Masarykovo nábřeží.
Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení objízdné trasy, zejména úseku přes most Legií a Jiráskův most žádáme řidiče, aby pokud možno nepoužívali tranzitní trasy přes centrum zejména v oblast mezi nám. J. Palacha a Jiráskovým mostem.

Investor: Národní divadlo, Ostrovní 1, 110 00 Praha 1
odpovědný pracovník: Ing. Růžička
telefon - pracoviště: 737 205 898
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
odpovědný pracovník: Ing. Aulík
telefon - pracoviště: 602 554 831

Doba uzavírky : od neděle 12.6.2011 od 02.00 h do soboty 25.6.2011 do 08.00 h

Dopravní opatření v provozu MHD: proti současnému stavu žádné změny, tramvajová doprava na Masarykově nábřeží v místě stavby již nyní vyloučena.


Odpovědný pracovník za odbor dopravy MHMP: Ing. Malý, telefon 23600 4224