Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Na Perštýně, Národní, Martinská, Bartolomějská, Skořepka, Uhelný trh, Rytířská, V kotcích, Perlová, 28. října)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Na Perštýně, Národní, Martinská, Bartolomějská, Skořepka, Uhelný trh, Rytířská V kotcích, Perlová, 28. října, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
20.06.2011 – 02.10.2011

V ulici:
Na Perštýně, Národní, Martinská, Bartolomějská, Skořepka, Uhelný trh, Rytířská, V kotcích, Perlová, 28. října.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopy vozovky a chodníku, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: Martinská od křižovatky s ulicí Na Perštýně po Uhelný trh
Platnost: 25.7.2011 – 27.7.2011
Účel: umístění výkopů pro opravu a výměnu el. kabelů
Objížďka se nařizuje po trase - Na Perštýně, Národní, Perlová

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 13.6.2011