Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o přechodné úpravě v dopravním značení v souvislosti s dětským dnem pro děti z dětských domovů a speciálních pražských škol (Malé nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o přechodné úpravě v dopravním značení v souvislosti s dětským dnem pro děti z dětských domovů a speciálních pražských škol pořádané na území MČ Prahy 1 :

SNÍŽENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST

- Malé nám. č.3, č.p. 142, vozovka
14.06.2011 od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Žadatel:
Odpovědná osoba:
Mgr.V. Jukl, odbor public relations; kancelář primátora; telefon: 731 142 957
Mgr. K. Žrout; telefon: 602 763 719
Hlavní město Praha
Odbor komunikace Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 09.06.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 09.06.2011